Vacatures

Binnen GLTC zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Want: zonder vrijwilligers geen vereniging!
Onze vrijwilligers zijn het kloppend hart van onze vereniging en zorgen ervoor dat we kunnen blijven bestaan.

Heb jij interesse om vrijwilligerswerk te doen voor GLTC? Kijk dan hieronder of er een vacature bij staat waar je in geïnteresseerd bent.
Gaat jouw voorkeur uit naar een andere rol dan de hieronder vermelde vacatures, ook dan horen we graag van jou. Neem contact op met secretaris@gltc.nl om je interesse kenbaar te maken en informeer naar de mogelijkheden.

Bestuur: Voorzitter
Piet van Loosbroek zal in de ALV van 2021 aftreden als voorzitter van GLTC. Dat betekent dat wij vanaf dat moment een nieuwe voorzitter nodig hebben. Om de continuïteit binnen het bestuur te kunnen waarborgen, starten we vanaf nu al met de werving van een nieuwe voorzitter. 
Heb je interesse in deze vacature of ken jij iemand die we hiervoor kunnen benaderen? Neem dan contact met ons op via voorzitter@gltc.nl.

Bestuur: Algemeen bestuurslid
Conform statuten dient het bestuur van GLTC uit een oneven aantal leden te bestaan. Het bestuur bestaat op dit moment uit zes leden en is op zoek naar uitbreiding om de werkzaamheden wat beter te kunnen verdelen. 
Heb je belangstelling in een positie binnen het bestuur en ben je benieuwd welke taken je als algemeen bestuurslid zou kunnen oppakken? Neem dan contact met ons op via secretaris@gltc.nl.

Barcommissie: commissielid
De barcommissie is in 2019 nieuw leven ingeblazen door de toetreding van twee nieuwe commissieleden. Desondanks is de barcommissie nog niet op volle sterkte. Uitbreiding met een extra commissielid is gewenst. 
Benieuwd welke bijdrage jij kan leveren aan de barcommissie? Neem dan contact met de barcommissie op via barcommissie@gltc.nl.

Ledencommissie: opvolging gezocht
Na flink wat jaren trouwe dienst zijn de huidige leden van de ledencommissie eraan toe om het stokje een keer te gaan overdragen aan een jongere generatie. Uiteraard zijn zij bereid om nog een poosje mee te helpen. 
Denk jij een geschikte kandidaat te zijn voor de ledencommissie of wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via leden@gltc.nl. 

Parkcommissie: klushulp
Het reguliere onderhoud van het park wordt al jarenlang uitgevoerd door de parkcommissie. De gemiddelde leeftijd van de leden van de parkcommissie is ongeveer 70 jaar. De zwaardere werkzaamheden worden voor hen steeds lastiger uit te voeren.
Ben je 55+er of pensionado met nog wat tijd over, dan is de parkcommissie blij met alle hulp die je kunt geven. Inlichtingen zijn te verkrijgen secretaris@gltc.nl