Bardienst

// zie onderaan dit artikel instructie om via de clubapp of via de site een bardienst in te plannen //

Zoals bij elke vereniging zijn ook bij ons niet alleen de sportieve prestaties belangrijk, maar ook de gezelligheid. Daarom willen wij het clubhuis zoveel mogelijk geopend hebben. Met name tijdens evenementen, tossavonden, toernooien en competitiedagen- en avonden. Maar natuurlijk ook op andere druk bezochte avonden. Wat moet je weten en hoe het nu werkt.

Wie doen bardienst?
Alle seniorleden vanaf het kalenderjaar dat zij (op 1 januari) 18 jaar zijn totdat zij de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt. Wordt je in het jaar 18 (eerste seniorjaar), ben je er nog van vrijgesteld. Nieuwe leden hoeven in het jaar dat zij lid worden geen bardienst te doen, zij worden wel uitgenodigd een keer mee te lopen met een andere bardienst zodat ze weten hoe het werkt.

Hoe vaak doe je bardienst?
Je doet tweemaal per jaar een bar-, klusjesdag- of schoonmaakdienst. Bij GLTC moet je elk kalenderjaar in totaal minimaal 6 punten invullen. Alle bardiensten leveren 3 punten op. Commissieleden krijgen 3 punten voor commissiewerk, bestuur en een beperkt aantal commissies krijgen 6 punten voor de bestuursactiviteit.

Hoe plan je de bardienst
Je plant je bardienst via de GLTC website, inloggen, onder leden > bardienst. Je kunt hem ook via de GLTC-Clubapp inplannen. De registratie van de planning vindt via het ledenadministratieprogramma plaats. Deze is ook, achter de inlogcode, via de website en de app te raadplegen.

Vanaf begin februari tot uiterlijk eind april kun je je bardienst plannen. Na 30 april gaan we ervan uit dat je je bardienst afkoopt en ontvang je een factuur voor de niet geplande punten. De registratie van je aanwezigheid via de bekende aanwezigheidsbriefjes achter de bar. Vul deze altijd in.

Liever geen bardienst doen?
Je kunt de bardienst ook afkopen, dit kost vanaf 2024 € 60,00 per bardienst per jaar. Facturen worden verzonden in het voorjaar na het inplannen van de bardienst. Als je onvoldoende punten hebt ingepland, ontvang je een factuur van € 20,00 per niet ingevuld punt.
Als je ieder jaar standaard wilt afkopen, geef dit dan aan, dan betaal je € 120,00 euro per jaar en ontvang je bij de contributie de factuur voor de bardienst. 

Alcohol schenken?
Iedereen die bardienst doet dient te beschikken over het Certificaat Verantwoord Alcohol schenken (IVA). Nieuwe leden worden altijd benaderd om dit certificaat te behalen.

Jeugd
Het is uitdrukkelijk verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Jeugd onder de 18 jaar mag geen bardienst draaien. Jeugd onder de 18 jaar mag niet achter de bar komen. Ook niet voor ondersteunende werkzaamheden. Zorg dat je de IVA cursus (onder Bardienst verderop op de site) gedaan hebt voor alle regels rondom alcohol schenken!

Alternatieve bardienst?
Voor een beperkte groep is er ruimte voor alternatieve bardienst, denk aan onderhoud van het park en het schoonmaken van de keuken. Dit kun je met het bestuur afspreken. Hiervoor zijn ook punten bepaald. 

Afzeggen en no shows?
Wat moet ik doen als ik mijn bardienst echt niet kan vervullen?

•    Als het langer dan 3 weken van tevoren is, kun je de dienst nog laten verwijderen en een andere dienst plannen

•    Anders regel je zelf een vervanger / ruil je met iemand anders. Kijk op de website wie er wanneer is ingepland. Dit geef je door aan de barcommissie via barcommissie@gltc.nl.

Zeg je af binnen 48 uur voor aanvang van de bardienst (zonder vervanger) of bij niet op komen dagen of überhaupt geen reactie op de oproep tot bardienst draaien, dan ontvang je in het najaar een factuur van € 80,00 per niet gedraaide bardienst. Belangrijker is dat de bar dan onbezet is, dat is niet gewenst voor een gezellige sfeer in het clubhuis!

Betalen?
Bij GLTC wordt er alleen cashless betaald. Met PIN pas of GLTC/KNLTB pas. Voor het opladen kun je contact opnemen met de barcommissie via barcommissie@gltc.nl Die leggen je uit hoe het werkt.

Handige Links: de handleiding en checklist voor de bardienst en handleiding en gebruik kassasysteem zijn terug te vinden in de map bij de kassa achter de bar.

 

HET ALLERBELANGRIJKSTE VAN BARDIENST DOEN?

Dat je bijdraagt aan een fijne en gezellige sfeer bij onze vereniging! 

 

Lees meer