Contributie volwassenen

Senioren
De contributie wordt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering voorafgaand aan het begin van ieder kalenderjaar vastgesteld.

Soort lid

Omschrijving

Bedrag

Senior

ben je vanaf het kalenderjaar waarin je 18 wordt

€ 142,50 

Inschrijfgeld senioren éénmalig

   € 25,- 

Winterleden

Winterlidmaatschap loopt van 1 oktober t/m 31 maart.

    € 72,- 

Studentenleden

ben je 
1) tot het kalenderjaar waarin je 27 jaar wordt, én 
2) als je op 1 januari van het betreffende kalenderjaar ingeschreven bent bij een opleidingsinstituut op WO, HBO of MBO niveau. Geldig bewijs van inschrijving jaarlijks overleggen aan de ledencommissie.
Ook scholieren vallen onder het studentlidmaatschap.

    € 95,- 

Gezinskorting
GLTC kent zogenaamde gezinskortingen als meerdere personen uit één gezin lid zijn van de vereniging:  
- 3e lid € 10,- korting
- 4e lid € 14,- korting
- 5e lid € 18,- korting
Voor jeugdleden geldt de gezinskorting niet, deze is al in het alles-in-één pakket verrekend.

Word je lid na 1 juli van een kalenderjaar dan ontvang je voor dat jaar 50% korting op de contributie. Na 1 november is de contributie € 25 voor senioren en € 15 voor junioren, pupillen en mini's.