Sponsorbeleid

Een bloeiende vereniging

GLTC  is een bloeiende vereniging. Op het mooie tennispark 'De Hooge Hoeven' wordt fanatiek getennist. De kalender van GLTC is gevuld met veel activiteiten. Niet alleen voor de eigen leden, maar ook voor tennissers uit de omgeving en daarbuiten.

GLTC biedt spelplezier en gezelligheid aan jong en oud.

Toekomst

GLTC is een financieel gezonde vereniging. Met dank aan een groep loyale sponsoren, Om toekomstplannen te realiseren en financieel gezond te blijven, wil GLTC de banden met sponsoren versterken en uitbreiden.

GLTC ontvangt haar sponsoren met open armen.

Voor hun bijdrage krijgen zij ook echt iets terug. Op het park, in de kantine, op de website, in de media en tijdens activiteiten zijn de sponsoren duidelijk in beeld. Met als resultaat verhoging van de naamsbekendheid, imagoverbetering en omzetvergroting voor hun bedrijven.

Naast publiciteit en naamsbekendheid zorgt de uitstraling van de tennissport voor een sympathiek, dynamisch en jong imago.

Ambitie vereniging

Sportief
De jeugd wordt goed opgeleid en, evenals de seniorencompetitieteams, begeleid met als doel het bereiken van een hoger tennisniveau van de vereniging.

Sociaal
Een kindvriendelijk tennispark. Meer clubbindende activiteiten. Evenementen in alle leeftijdsklassen. Faciliteiten voor en betrokkenheid van vooral lokale bedrijven. 

Zakelijk
Gezond financieel management en professionele aanpak door het dagelijks bestuur en de commissies binnen de vereniging. 

“Sponsor op maat” zijn iets voor u?

GLTC biedt sponsoren meer mogelijkheden om de vereniging te ondersteunen.

Meer informatie is verkrijgbaar bij één van de bestuursleden.

Onze huidige sponsoren

Only for Men
Artiflex
Sport en Speelgoedhuis De Jager
A T & C Accountants
Van Heteren Assurantien
Span Moorkoppen

Tennisschool Tom Kremers

Wilruton schoonmaakbedrijf
XenoX Music and Media
Zelfopwekken.nl