Selectieplan

De trainer selecteert in overleg met de TC de kinderen voor de selectiegroepen. Hiervoor houden we jaarlijks een selectiedag, waarop geïnteresseerde kinderen kunnen komen voorspelen. De selectietrainingen zijn naast de reguliere training en niet ter vervanging.

Vier groepen selectie van maximaal acht leerlingen. Deze groep zullen 32 weken per jaar 1x extra per week trainen. 

De indeling van deze vier groepen gebeurd op basis van speelsterkte in combinatie met leeftijd. Streven moet zijn om deze groepen half december op hoofdlijnen bekend te hebben zodat er rekening mee gehouden kan worden tijdens de aanmelding voor de competitie. De groepen hoeven niet perse gevuld te worden tot 8 spelers. Homogene groepen is belangrijker dan volle groepen.

Er zal geselecteerd worden op het talent, enthousiasme en motivatie van de leerlingen.

Voor aanvang van elk competitie jaar, zal de hoofdtrainer de selectiegroepen samenstellen.

Een selectiespeler zal aan onderstaande eisen moeten voldoen

•                Minimaal 2x per week trainen
•                Deelname aan clubkampioenschappen.
•                Deelname aan competitie (World tour)
•                Deelname aan minimaal 2 open toernooien die worden gehouden
                  op de club of extern.
•                Deelname aan rood/oranje events voor de rood/oranje kinderen
•                Deelname aan uitwisselingen met andere verenigingen.

Hoofdtrainer

•                Stelt de selectie groepen samen en legt deze voor aan de TC.
•                Maakt samen met de TC de indeling voor de competitie en World tour.
•                Werving van nieuwe leden en doorstroming van spelers naar selectie en
                  hogere groep.
•                Contact met ouders, voortgangrapportages maken.
•                Maakt indeling voor alle andere leerlingen
•                Maakt een overzicht van trainingsdoelen per periode
•                Promoot jeugdactiviteiten
•                Maakt een toernooikalender met interessante toernooien voor de jeugd
•                Organiseert uitwisselingen met andere clubs
•                Is regelmatig aanwezig bij de competitie