Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Tenniservaring & Toestemmingen
Tenniservaring
Was eerder lid van een tennisvereniging
Zo ja, welke?
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik GLTC om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van bovenstaand
iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie, inschrijfgeld en andere verenigingsbijdragen.
 
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
 
Bescherming persoonsgegevens conform AVG
Hierbij geef ik GLTC toestemming om mijn persoonsgegevens te gebruiken voor het goed laten functioneren van de vereniging,
waarbij mijn gegevens (niet financieel) toegankelijk zijn voor voor leden die zijn ingelogd in ons
ledenadministratiesysteem / website / app e.d.
Dit is momenteel bij GLTC gedefinieerd als beschermingsniveau 1.
Ik kan dit te allen tijde middels de 'toestemmingsverklaring persoonsgegevens' wijzigen.
Het niet aanvinken van de checkbox leidt tot het instellen van het zwaarste beschermingsniveau (beschermingsniveau 3),
waarbij alleen systeemgebruikers uw gegevens kunnen zien.
Opmerking