Contributie

De contributie wordt op de jaarlijkse ledenvergadering aan het begin van ieder kalenderjaar vastgesteld.

Soort lid

Omschrijving

Bedrag

Senior

ben je vanaf het kalenderjaar waarin je 18 wordt

  € 135,- 

Junior

ben je vanaf het kalenderjaar waarin je 12 wordt tot en met het kalenderjaar waarin je 17 wordt

    € 90,- 

Pupil

ben je vanaf het kalenderjaar waarin je 7 wordt tot en met het kalenderjaar waarin je 11 wordt

 € 67,50 

Mini

ben je tot en met het kalenderjaar waarin je 6 wordt

    € 45,- 

Inschrijfgeld senioren

éénmalig

    € 25,- 

Inschrijfgeld junioren, pupillen en mini's

éénmalig

    € 15,- 

Winterleden

Winterlidmaatschap loopt van 1 oktober t/m 31 maart.

    € 72,- 

Studentenleden

ben je
1) tot en met het kalenderjaar waarin je 27 jaar wordt, én
2) als je op 1 januari van het betreffende kalenderjaar ingeschreven bent bij een opleidingsinstituut op WO, HBO of MBO niveau.
Geldig bewijs van inschrijving jaarlijks overleggen aan de ledencommissie.

    € 90,- 

GLTC kent zogenaamde gezinskortingen als meerdere personen uit één gezin lid zijn van de vereniging:  
- 3e lid € 10,- korting
- 4e lid € 14,- korting
- 5e lid € 18,- korting

Word je lid na 1 juli van een kalenderjaar dan ontvang je voor dat jaar 50% korting op de contributie. Na 1 november is de contributie € 25 voor senioren en € 15 voor junioren, pupillen en mini's.