Contributie

De contributie wordt op de jaarlijkse ledenvergadering aan het begin van ieder kalenderjaar vastgesteld.

Soort lid

Omschrijving

Bedrag

Senior

ben je vanaf het jaar waarin je 18 wordt

   € 130,- 

Junior

ben je vanaf het jaar waarin je 12 wordt tot het jaar waarin je 18 wordt

     € 88,- 

Pupil

ben je vanaf het jaar waarin je 7 wordt tot het jaar waarin je 12 wordt

     € 66,- 

Mini

ben je tot het jaar waarin je 7 wordt

     € 40,- 

Inschrijfgeld senioren

éénmalig

     € 25,- 

Inschrijfgeld junioren, aspiranten, kleuters

éénmalig

     € 15,- 

Winterleden

Winterlidmaatschap loopt van 1 oktober t/m 31 maart.
Winterleden die na 1 april regulier lid worden betalen geen  entreegeld.

     € 70,- 

GLTC kent zogenaamde gezinskortingen als meerdere personen uit één gezin lid zijn van de vereniging:  
- 3e lid € 10,- korting
- 4e lid € 14,- korting
- 5e lid € 18,- korting

Word je lid na 1 juli van een kalenderjaar dan ontvang je voor dat jaar 25% korting op de contributie. Na 1 oktober 50% korting.