Overlijden Evelyn Janssen van Doorn-Boesveld

Evelyn

Op vrijdag 26 juni is in besloten kring afscheid genomen van ons geliefde lid Evelyn Janssen van Doorn-Boesveld.

Evelyn is op 21 juni jl. overleden op de leeftijd van 41 jaar. Het afscheid van Evelyn heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Langs deze weg willen wij de familie Janssen van Doorn en andere naasten van Evelyn nogmaals veel sterkte toewensen met het verwerken van dit verlies. 

Nieuws overzicht