De jeugd mag vanaf 29 april weer tennissen!

Hoera! De jeugd mag weer gaan tennissen! 
Middels dit bericht informeren we je hoe we dit bij GLTC gaan invullen en welke regels we daarbij hanteren. 
Want ook al mag de jeugd nu weer gaan tennissen, onze gezondheid staat nog steeds voorop en we moeten daarom de hygiëneregels in acht blijven houden. We volgen hierbij de richtlijnen die door de KNLTB zijn opgesteld en stemmen dit af met onze gemeente.
Tennislessen
Vanaf woensdag 29 april zullen de tennislessen voor de jeugd weer hervat gaan worden. Voor de jeugdleden in de leeftijdscategorie t/m 12 jaar geldt dat er maximaal 6 kinderen per baan mogen lessen. Voor de jeugdleden in de leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar geldt een maximum van 4 lessers per baan. Vermenging van deze leeftijdsgroepen is niet toegestaan. Ook zal er wat extra wisseltijd worden ingelast tussen 2 lessen. Mogelijk zullen de lesgroepen en lestijden hierdoor iets anders ingedeeld moeten worden. Alle jeugdleden die les volgen, worden daar door onze tennisleraar Dennis over geïnformeerd. 
 
Voor onze tennislessen gelden de volgende specifieke regels:
 • Brengen en halen van kinderen is beperkt tot de ingang van het park. Ouders of andere begeleiders mogen het park dus niet betreden.
 • Kom op de afgesproken tijd naar je tennisles, maximaal 10 minuten van tevoren.
 • Leraren houden 1,5 meter afstand van hun leerlingen.
 • Het clubhuis is alleen toegankelijk voor toiletgebruik (nood).
 • Ga niet samen op een bankje zitten.
 • Ga na je tennisles direct naar huis.
 • Was je handen vóór en ná het tennissen (thuis of maak gebruik van het desinfectiemiddel op het park).
 • Houd altijd 1,5 meter afstand tot iemand anders als je 13 jaar of ouder bent.
 • Schud geen handen en geef geen high-fives.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten.
 • Wissel van baanhelft met de klok mee.
 • Volg de looproutes die op het park zijn aangegeven. 
 • Neem kennis van de regels die op het park worden opgehangen (zie ook document in de bijlage). 
 • De tennisleraar is ten tijde van de tennislessen de toezichthouder inzake de naleving van deze regels.
Vrij tennissen
Vanaf maandag 4 mei zal ook het vrij tennissen weer mogelijk worden gemaakt. 
We hebben hiervoor wat extra voorbereidingstijd nodig. Het vrij tennissen is namelijk uitsluitend toegestaan wanneer er op ons tennispark een toezichthouder aanwezig is. Op momenten dat er les wordt gegeven, zal onze tennisleraar Dennis de rol van toezichthouder op zich nemen. 
Daarnaast willen we extra tijdsblokken inrichten waarop er vrij getennist mag worden door de jeugd. Ook in de weekenden. Om dit mogelijk te maken, doen we bij deze een oproep onder ouders en leden (18 jaar en ouder) om zich aan te melden als vrijwillige toezichthouder. 
Dus, wil jij en kun jij op bepaalde momenten toezichthouder zijn, meld je dan aan als vrijwilliger middels een reply op deze mail. Geef daarbij aan op welke momenten je beschikbaar bent zodat we op basis daarvan een rooster kunnen opstellen voor vrij tennissen. 
Het vrij tennissen zal op basis van afhangen/reserveren plaats gaan vinden.
Als toezichthouder wordt van je verwacht, dat je toeziet op de naleving van de regels, en dat je mensen waar nodig aanspreekt op hun gedrag. Ook zorg je ervoor dat objecten die aangeraakt worden door spelers worden gereinigd (denk aan deurklinken, wc’s, wastafels en kranen).
Over de mogelijkheid tot vrij tennissen worden jullie komende week nader geïnformeerd. Tot 4 mei is vrij tennissen dus nog niet mogelijk.
 
Aanspreekpunt
Voor vragen, opmerkingen of bijzonderheden omtrent deze maatregelen, neem contact op met onze secretaris (Kim Salari) via 06-18651551 of secretaris@gltc.nl
 
We wensen de jeugd alvast veel tennisplezier toe. Uiteraard hopen wij ook dat wij het tennissen voor de senioren op korte termijn mogelijk mogen maken. Tot die tijd hopen we op jullie begrip en wensen we jullie goede gezondheid toe.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur GLTC

 

Nieuws overzicht