Gevolgen coronavirus voor GLTC

corona

Vanmiddag heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen in het belang van de volksgezondheid en om de verdere impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Als bestuur hebben we deze berichtgeving nauwlettend gevolgd en hebben op basis daarvan beslissingen genomen omtrent de evenementen en activiteiten binnen GLTC. In dit nieuwsitem berichten we u daarover.

Wij hebben besloten het advies van de KNLTB en de oproep van NOC*NSF op te volgen om alle sportevenementen waaronder de competitiewedstrijden en toernooien af te gelasten. Concreet betekent dit:

Openingstoernooi zondag 15 maart en zondag 22 maart
De openingstoernooien (voor de volwassen én voor de jeugd) op zondag 15 maart en zondag 22 maart zullen NIET door gaan. We zullen in overleg met de commissies kijken of deze toernooien wellicht op een ander moment alsnog kunnen plaatsvinden, maar voor nu kunnen we daar nog geen uitspraken over doen.

Only for Men toernooi 18 t/m 21 maart
Tot onze spijt zal ook het Only for Men toernooi NIET door gaan. Er wordt momenteel onderzocht of het toernooi op een ander moment kan plaatsvinden, maar daar kan nu nog geen uitspraak over worden gedaan. U wordt hier vanuit de toernooicommissie later uitgebreider over geïnformeerd. 

NL Doet vrijwilligersdagen 13 en 14 maart 
Het Oranjefonds adviseert om alle NL Doet-activiteiten uit te stellen. Wij hebben onze oproep op de website van het Oranjefonds inmiddels geannuleerd. Toch kunnen we ons voorstellen dat jullie het geen probleem vinden om dit weekend de handen uit de mouwen te steken. We laten jullie vrij om zelf te beslissen of je wel of niet vrijwilligerswerk komt doen. Er hangt vanaf morgenochtend een lijst met klusjes in het clubgebouw. Er is beperkte begeleiding aanwezig. Uiteraard is de organisatie voor vragen bereikbaar. We zullen de contactpersonen en telefoonnummers op de lijst vermelden. 

West Betuwe Cup 21 t/m 29 maart
De organisatie van de West Betuwe Cup is dit jaar in handen van de tennisverenigingen Vuren en Heukelum. Op dit moment is ons nog niet bekend of de West Betuwe Cup door zal gaan. De toernooiorganisatie zal u naar verwachting daarover later informeren. 

Tennislessen
De trainingen van TSTK gaan vooralsnog door. De trainingen zullen plaatsvinden in kleine groepjes, namelijk maximaal 4 lessers per baan. Wel vragen we alle lessers om de RIVM richtlijnen in acht te nemen. Dus handen wassen vóór en ná de training. Vermijd fysiek contact (handen geven, high fives, etc) en ben je ziek, verkouden of moet je hoesten, blijf dan thuis. 

Tossavonden en vrij tennissen
De tossavonden en het vrij tennissen op de club kunnen vooralsnog gewoon door gaan, mits maximaal 4 personen per baan. Ook hierbij dienen de richtlijnen van het RIVM in acht te worden genomen. 

Voorjaarscompetitie
Vooralsnog gelden de maatregelen/adviezen van de overheid tot en met 31 maart. De voorjaarscompetitie gaat in de eerste week van april van start. Het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen. Uiteraard brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte als daar meer duidelijkheid over komt. 

Jeugdcompetitie rood en oranje
Voor de rood/oranje jeugd staat een competitiedag gepland op 29 maart. Deze kan helaas NIET door gaan. 

Algemene Leden Vergadering 25 maart
Aanstaande maandag hebben we als bestuur overleg over de geplande ledenvergadering van 25 maart. We berichten u daar later over. 

Wij vinden het bijzonder vervelend voor alle commissies en vrijwilligers die veel moeite hebben gestoken in de voorbereiding van bovengenoemde activiteiten en toernooien. Uit hoofde van de volksgezondheid kunnen wij echter niet anders dan aan de oproep van het kabinet gehoor te geven. We hopen daarom op uw begrip.

Met vriendelijke groet, 
Bestuur GLTC

Nieuws overzicht