Algemene Ledenvergadering 2020

ALV

Reserveer alvast in uw agenda: de Algemene Ledenvergadering 2020 zal gehouden worden op woensdag 4 maart om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. 

Uit onze nieuwe statuten, artikel 14:

Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de vereniging.
Géén toegang hebben geschorste bestuursleden en - met inachtneming van het tweede lid van artikel 7 - geschorste leden.
Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
Ieder senior-, junior- en erelid, alsmede lid van verdienste van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft één stem.
De uitoefening van de stem van juniorleden komt uitsluitend toe aan hun wettelijk vertegenwoordiger.
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

De te behandelen onderwerpen zullen uiterlijk 14 dagen voor de vergadering met u worden gedeeld. 
5. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Nieuws overzicht