Overlijdensbericht erelid GLTC

Overlijdensbericht

Onlangs bereikte ons het bericht dat ons erelid Dhr. J.S.M. (Sjef) de Boer, op woensdag 25 september in de leeftijd van 79 jaar  is overleden.

Wij gedenken ons overleden erelid Sjef als een trouw, betrokken en actief lid,
 
Sjef was ruim 50 jaar lid van onze tennisclub, hij heeft zich in alle geledingen ingezet, uiteenlopend van technische commissie tot toernooileider van ons jaarlijks Hooge Hoeven Toernooi dat onder zijn leiding een grote bloei heeft gekend.
Namens GLTC heeft hij zich jarenlang ingezet als bondsgedelegeerde van de KNLTB, waarvoor GLTC hem in lengte van jaren dankbaar blijft.Wij wensen onze oud-leden, echtgenote Ferrie, zoon en dochter kracht en wijsheid om dit verlies te dragen, sterkte voor de toekomst.
Namens bestuur & leden van de Geldermalsense  Lawn Tennisclub GLTC    
Nieuws overzicht