Overlijden Bernard Kruiswijk

Overlijden

Zaterdag 22 december is de uitvaart geweest van Bernard Kruiswijk. De dochter van Bernard opende het levensverhaal van haar vader in de eredienst met de woorden "er is een Amsterdammer heengegaan". Voor GLTC is een betrokken en actief erelid uit ons midden ontvallen. Wij gedenken Bernard als een hardwerkend lid en coördinator van onze parkcommissie, dit gedurende tientallen jaren. In deze hoedanigheid heeft Bernard enkele aan- en verbouwingen van ons clubhuis gecoördineerd, later heeft hij zich als voorzitter van GLTC verdienstelijk gemaakt. Ruim vijfentwintig jaar geleden heeft Bernard het veteranentennis binnen GLTC opgezet en dit in de regio mede uitgebouwd. Als GLTC zijn wij Bernard alle dank verschuldigd, als erelid voorzag hij desgevraagd het bestuur van wijze raad, tot in lengte van jaren is Bernard actief gebleven binnen onze tennisclub. Wij denken en kijken met trots terug op zijn lange en ononderbroken lidmaatschap van GLTC, tenslotte wensen wij zijn echtgenote Bep, kinderen en kleinkinderen alle kracht en sterkte met dit verlies.  

Nieuws overzicht